dimarts, 15 de novembre de 2011

LA COSA DE LA FARMACIOLA

No ens en cansarem de repetir-ho.... cal portar una mica de farmaciola pels  imprevistos: una torçada, un mal de cap, una febrada, una rascada, un mareig. És ben cert que les nostres Sortidetes no són expedicions a l'Aconcagua -tot arribarà- però no s'ha de menystenir mai "una hora lluny de la civilització": una vena, aigua oxigenada, gasses, pinces, esparadrap, tiretes, mercromina... potser el "dalsi". Des d'aquí ens agradaria animar a alguna persona que  treballi en el món sanitari i ens vulgui fer una xerrada pràctica de farmaciola i/o primers auxilis a la natura.